Epistemología Histórica

Helburuak

  • Testuinguru historikoak eta aktibitate kognitiboaren arteko oinarrizko alderdien inguruko informazio sistemikoa eskaini
  • Epistemiologia klaseen eta ezagutza moten inguruko oinarrizko nozioak transmititu
  • Ezagutza prozesu intrahistoriko gisa, epistemiologiaren historia parte duena, ulertarazi

Gaiak

  • Epistemiologiaren historia eta epistemiologia historikoa. Gai orokorrak
  • Epistemiologia histrikoaren jatorria, teoriak eta zereginak
  • Testuinguru historikoa eta demarkazio arazoa. Genero epistemiko isolagarria da ezagutza zientifikoa?
  • “Bi kulturen” kasua: balio epistemikoen testuinguru historiko-soziala
  • Ezagutzaren marko intrakulturala eta marko interkulturala
  • Epistemiologiaren historizazio globala: ezagutzaren eboluzio naturala eta eboluzio kulturala