Fuentes y Usos de la Energía

Helburuak

  • Egungo eremu energetikoa kokatu. Kontsumoaren eta produkzio energetikoaren historia
  • Egungo kontsumo energetikoa analizatu eta gutxitzeko aukerak aztertu
  • Energia berriztagarriekin eskaera energetikoa asetzeko aukera analizatu

Gaiak

  • Energia. Historia eta neurtzeko unitateak
  • Produkzio energetiko berriztagarria eta ez berriztagarria
  • Kontsumo energetikoa
  • Kontsumo energetikoaren murrizketa
  • Energia berriztagarriengandik bizitzerik bada?