Matemáticas de la Vida Cotidiana

Helburuak

  • Egoera komunean “egitate matematikoa” topatzen saiatu
  • Arazo komunak matematikoki zelan modelatu transmititzen jakin
  • Datuak modu zuzenean interpretatu

Gaiak

  • Datuak: Estatistika eta probabilitatea
  • Hurbilketaz eta erlazioez
  • Matematika zineman
  • Matematika mugikorrean
  • Matematika eta osasuna