Ciencia y Género

Helburuak

  • Ikuspegi kritikoa garatzea genero ikuspegitik, jakintza zientifikoaren eraikuntza, ekoizpen eta aplikazioari buruzko gogoetan.
  • Hezkuntza zientifikoaren curriculumean sar daitezkeen zientzien gizarte alderdiak identifikatzea, zientziak berrinterpretatzeko giza eraikuntza gisa, haien izaera kolektiboa eta diziplinartekoa nabarmenduta.
  • Ikusezina ikusaraztea, emakume zientzialariak nabarmentzea Zientziaren eta Teknologiaren Historian, eta haien ekarpenak aztertzea, bai zientzia “ofizialean” bai gizadiaren garapenean.

Gaiak

  • Kontzeptuak argitzea eta gaia aurkeztea.
  • Epistemologia feministak. Generoari eta Zientziari buruzko ikerketa korronte eta lerro nagusiak.
  • Androzentrismoak zientzian izan duen eraginaren berrikuspen kritikoa. Eragin androzentrikoa ikerketa zientifikoetan.
  • Emakume zientzialari eta asmatzaileen ikusezintasuna Zientziaren Historian.
  • Hezkuntza zientifikoa genero ikuspegitik.