Conocimiento y Valores

Helburuak

  • Ezagutza eta ezagutza zientifikoa gutxieneko maila batean ezaugarritzea.
  • Errealitatearekin bat etorriko den zientziaren irudi bat garatzea.
  • Balio epistemikoen (hala nola objektibitatea edo justifikazioa) eta balio ez-epistemikoen (etikoak, estetikoak, politikoak, ekonomikoak) arteko erlazio korapilatsua aztertzea ezagutza zientifikoaren garapenean.

Gaiak

  • Ezagutza eta ezagutza zientifikoa. Oinarrizko kontsiderazioak.
  • Zientziari buruzko ohiko irudi desegokiak.
  • Ezagutza zientifikoaren oinarrizko ezaugarriak: balio epistemikoak.
  • Balio ez-epistemikoen (etikoak, politikoak, ekonomikoak…) eragina zientzian. Pentsamendu feministaren ekarpenak.
  • Ondorioak: argi-itzalak zientziaren eta egungo gizartearen arteko harremanean.